Contemplar: Escollir un camí

Ampliar la imatge i comentar-la. 
Quines idees podem treballar?
La imatge s'assembla a la vida. Naixem en un lloc, dins d'una família i en una casa (no tots tenim aquesta sort).
A mesura que creixem, comencem a prendre decisions que ens poden portar per bon camí o no (escollir bé o malament).

Deixar que els nens i nenes verbalitzin les seves "imatges" respecte la fotografia que observen.

Comentaris