Pensar: Ser tolerants


La tolerància es basa en el respecte cap als altres o cap al que és diferent a un mateix. Aquest respecte als altres implica respectar les idees, pràctiques o creences, encara que no estiguin d'acord amb les pròpies. Algunes accions que podem "practicar" per aprendre a ser tolerants són:

  • No et formis idees sobre les persones per la seva aparença física o per la seva forma de vestir. Millor escolta-les i coneix les seves idees.

  • Utilitza  sempre el diàleg. Escolta als altres, reflexiona sobre la seva forma de ser i pensar i, al mateix temps, aporta les teves pròpies idees, opinions i reflexions. Ser tolerant no vol dir oblidar les teves pròpies idees.

  • Accepta el dret dels altres a viure d'acord amb el que pensen i creuen, sempre que no es faci mal als altres. Mai els jutgis o qualifiquis de manera negativa. La teva manera de pensar no és l'única.

  • Aprèn que tu no ets superior als altres i que ningú és superior a tu: tots som éssers humans amb els mateixos drets i obligacions.

Comentaris