Contemplar: No violència

Ampliar la imatge i descriure-la
Ens fem preguntes:
Quin gest fa la nena? Què creus que significa per a tu i els teus companys/es? Podríeu fer una llista amb accions de violència a l'escola?
A quines coses hem de dir NO?
Doneu-nos, Senyor, la teva Pau: una pau que ens faci actius, tolerants, creadors, lliures, justos, alegres i persones d'esperança.

Comentaris