Pensar: Ser constructors de PAU


Per construir la pau hem de centrar-nos en les coses que ens uneixen, no en les que ens diferencien. El desig de pau és una cosa que ens uneix per sobre de les diferències. Totes i tots sabem que necessitem viure en pau per desenvolupar-nos lliure i plenament. Si volem ser constructors de pau hem de tenir un pla i portar-lo a la pràctica. Algunes pràctiques de pau són:
- dono un bon tracte als altres
- sóc solidari amb els altres
- vivim junts acceptant que som diferents, defenso la vida
- comparteixo amb els que estan en situacions difícils
- no faig mal als altres
- escolto, comprenc i respecto que hi ha opinions diferents
- perdono i no guardo rancor
- tinc cura de les plantes i animals
Podries dir alguna altra acció per aconseguir la pau en el teu entorn?

Comentaris