Servir: Teniu molt a dirUs proposem participar al Festival de Clipmetratges de Mans Unides (categoria escoles). És una activitat que fomenta el treball en equip i és una manera divertida i participativa d'implicar-se en un problema global.

En aquesta edició volem sensibilitzar sobre la vulneració el dret a la salut que pateixen algunes zones pobres de l'món.

https://youtu.be/cPrirRrfE0Q. Comentar el vídeo.

+informació

https://www.clipmetrajesmanosunidas.org/categoria-escuelas/

El 17 de febrer és la data límit de participació. Vosaltres teniu molt a dir.

Comentaris