Celebrar: Dia Mundial contra el Càncer

Avui volem recordar-nos de totes les persones, també nens i nenes, que han passat per una malaltia greu com aquesta. Simplement veient el curtmetratge i reconeixent la seva valentia ens sumem a l'esperança que transmet el missatge del vídeo.
Jesús, avui volem pregar pels nens que estan malalts. Preguem perquè no perdin l'esperança de curar-se, perquè siguin capaços de seguir gaudint de la música i les paraules boniques, de la família i dels amics.

Comentaris