Respirar: Tres minuts


https://youtu.be/5oUzbHhangA

És una pausa per a la nostra activitat. Aquesta meditació és un descans per ajudar-te a prendre més consciència del que estàs fent i de com et sents. És una pràctica creativa per interrompre qualsevol tendència a operar des del "pilot automàtic".
T'ajudarà a veure amb més perspectiva, més calma, connexió, integració i sentit de propòsit en les teves activitats al llarg del dia.

Comentaris