Contemplar: Comunitat


Amplia la imatge i comenta-la amb el text.

https://pastoralsj.org/images/profundizar/192miembros.jpg

És el nostre camí, la nostra aventura, una aventura que val la pena viure. Pensem en totes les aventures que podem arribar a viure al llarg d'un any: aprendre coses noves, escriure per primer cop, el primer bolígraf, el primer bany a la piscina, les convivències, la pregària del matí... Cada fet, cada moment de la nostra vida poden ser petites aventures. Però l'aventura no la vivim sols, la vivim junts en comunitat. Us heu fixat que la paraula comunitat està formada per la unió de comú i d'unitat? Les autèntiques comunitats formen una veritable unió i se sostenen uns als altres.

Tots els creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots. (Ac 2-44)

Comentaris