Respirar: Aturar l’aire


En el dia d'avui practicarem una forma de respirar que consisteix en aturar dos segons la respiració entre inspiració i l'espiració; es tracta de fer una pausa al mig d’agafar i expulsar l'aire. Per a això ens col·locarem asseguts, amb l'esquena recta, i començarem a inspirar profundament fins arribar a un moment en què mantindrem l'aire al nostre cos quiet. El mantindrem així uns segons (aprox. 2 o 3) i tot seguit, l’expulsarem lentament cap a l'exterior. Repetirem la dinàmica diverses vegades de manera que siguem conscients de la nostra respiració i de les pauses que fem en ella.
J. Manzanos

Comentaris