Transformar: ODS 9: Industria, Innovació i infraestructura


https://youtu.be/8kW7e7PoLpo

Aproximadament 4.000 milions de persones no tenen accés a internet i gairebé una tercera part d'elles tenen entre 18 i 24 anys. Aquesta creixent població de persones joves corre perill de quedar endarrerida i exclosa del modern món digital i de l'ús de tecnologies que podrien millorar les seves vides de forma dràstica.

Jesús, ajuda'ns ser responsables i compromesos amb el nostre Planeta Terra. Que la nostra mirada vagi més enllà de les nostres petites coses. Escolta les nostres oracions.

Comentaris