Contemplar: Gotims de raïmObservar la imatge, comentar i reflexionar amb el text:

En aquets temps de verema, obsevar un gotim de raïm ens porta a compararlo amb una classe de nens i nenes com  la nostra. Els grans de raïm creixen junts, realment molt juntets. Primer son petits i de color verd, però a poc a poc vant madurant i van canviant el color gracies a la cura que té el vinyater en protegirlos del mal temps i de les plagues dels insectes. N'hi ha de grans i de petits, però no en cau ni un. Es sotenen els uns als altres. Son tots "germans" d'una mateixa branca.
Així nosaltres creixem junts: a poc a poc anem aprenent i madurant gràcies a la cura que tenen els nostres profes. I ens ajudem (sostenim) mutuament quan ho necessitem. Ens sentim germans d'aprenentatge. 

Jesús, ens dius que ets la vinya i nosaltres els fruits. Els teus amics, els cristians som com cada un d'aquests raïms i estem enganxats a tu, que ets el tronc. Volem seguir units a tu, perquè, quan estem al teu costat, som com tu, "bona gent".
Gràcies Senyor per totes les persones que formen part de la nostra classe, de la nostra escola. Entre tots ens ajudem i recorrem el camí per trobar-nos amb tu.
Comentaris