Pensar: I tu, que en penses de l'amor?


Sobre l'amor hi ha idees molt diferents, fins i tot oposades...

Alguns diuen que no es pot estimar sense ser estimat, perquè és absurd i ens fa patir. Altres creuen que qui estima no espera res a canvi, perquè allò que ens fa feliços és donar, no rebre.

Alguns pensen que estimar vol dir ser amables amb els altres. Altres afirmen que es pot estimar les persones encara que no s'estigui d'acord amb tot, i que no importa discutir de tant en tant.

I tu, què en penses?

Jesús, ensenya'm o estimar.
Quan em necessitin en la meva família,
Jesús, ensenya'm a estimar.
Quan comparteixi el meu temps
amb els meus amics,
Jesús, ensenya'm a estimar.
Quan vegi situacions que no siguin justes,
Jesús, ensenya'm a estimar.

Comentaris