Mirar: "La nostra indiferència els condemna a l'oblit". Campanya Mans Unides 2022


Amb el lema “La nostra indiferència els condemna a l'oblit”, la campanya de Mans Unides 2022 ens demana alçar la veu davant de la creixent indiferència que s'està instaurant al nostre món. Si no reaccionem, sense la nostra mirada, atenció i suport, els més pobres del planeta seran oblidats i es faran invisibles. Hem de despertar la nostra consciència i la dels altres perquè ningú no es quedi enrere, perquè no és possible construir un món diferent amb gent indiferent.

Que la pobresa i la gana no siguin invisibles depèn de tu.

Comentaris