Aprendre: Dia Internacional dels Boscos


Per a milions de persones a tot el món, la fusta ajuda a proporcionar aigua potable, aliments i refugi, però la fusta pot fer molt més i és un recurs renovable quan els boscos es gestionen de manera sostenible. Avui, Dia Internacional dels Boscos, volem crear consciència de la importància de cuidar i preservar totes les àrees forestals del planeta i amb això la supervivència de totes les espècies.
El tema de la campanya per a aquest curs és “Fusta sostenible per a les persones i el planeta”. Es busca produir i consumir fusta de manera més amigable amb el planeta i més sostenible.

Pare bo, ajuda'ns a conservar el planeta i a repartir les riqueses de la naturalesa per a benefici de tots.

Comentaris