Contemplar: Així es juga
Ampliar la imatge i comentar-la amb els alumnes. Detectar quin tipus de opinió expressen per saber quin els ha estat transmès.

La imaginació i el joc són lliures, però els “grans” de vegades convencen els nens i nenes que hi ha diferents jocs per a ells i elles. A causa d'això, creixen pensant que per haver nascut nena o nen no poden fer determinades coses i això és absolutament fals i, a més, és limitant. Siguem conscients de les desigualtats que ens envolten i com les transmetem sense adonar-nos del llenguatge i dels jocs que oferim als nens i nenes.

Déu Pare estimat, fes-nos feliços en els nostres jocs, el dia d’avui. Ajuda’ns a ser amables. Dóna’ns força de voluntat per a jugar sense fer trampes i que sempre respectem els altres

Comentaris