Ser: Dret a aprendre


Tots els nens tenen dret a anar a escola i aprendre, sense importar qui siguin, on visquin o quants diners tinguin la seva família. La pobresa continua sent una de les barreres més difícils: la probabilitat que els nens de les llars més pobres no vagin a escola és cinc vegades més gran que la dels nens de les llars més riques. Els nens que tenen discapacitat i els que pertanyen a minories ètniques també tenen més probabilitats de quedar en una situació de desavantatge. I per a les nenes d'algunes parts del món, les oportunitats educatives poden ser especialment limitades.

Senyor, ensenya'ns a valorar,
cada dia que se'ns presenta una nova oportunitat.
Ajuda'ns a valorar tant la família com els amics,
l'educació com la salut,
ajuda'ns a valorar tot això
incloent el que ens sembla insignificant,
com anar a l'escola.
Per tot això, ensenya'ns a valorar.

Comentaris