Contemplar: És possible canviar el món?


Ampliar la imatge i comentar-la amb els nens i nenes
La imatge pertany a una pel·lícula anomenada "Cadena de favors". En ella, un professor encarrega als nens de la seva classe la tasca de buscar mètodes per millorar el món, si més no a la comunitat que els envolta. Un dels nois, es pren molt seriosament la proposta del seu professor i inventa un sistema enginyosament simple: La seva idea consisteix a ajudar tres persones en alguna cosa que no podrien aconseguir per si mateixes, i en lloc que el favor li sigui tornat a una, cadascuna d'aquestes tres persones ha d'ajudar tres persones més i així successivament.

Comentar com podríem aplicar aquest dibuix a la nostra escola i a la nostra classe.

Senyor, dona'm la valentia de fer coses pels altres i millorar el meu entorn.

Comentaris