Contemplar: Treball infantil


Ampliar la imatge i comentar amb els nens i nenes.

Què creus que estan fent?
Són un nen i una nena treballant en una mina de granit a Ouagadougou, Burkina Faso. Piquen, recullen i trituren granit, amb la venda del qual intenten ajudar les seves famílies. Tot el dia entre pols i fum tòxics. Molts dels nens de la mina també treballen transportant pedres, altres tenen cura dels seus germans menors mentre que les mares treballen.
Diumenge, 12 de juny, se celebra el Dia Mundial contra el Treball Infantil.

Senyor, tu veus el patiment dels nens esgotats de tantes hores de feina i tan poc per menjar. Tu saps que estan cansats i amb més facilitat es poden fer mal. Protegeix-los dels perills i mou-nos a ajudar-los.

Comentaris