Explicar: Conte d'un planeta millor


Hi havia una vegada un planeta anomenat terra. Tenia magnífics paisatges, muntanyes majestuoses, grans mars i animals meravellosos. Durant milers d'anys, l'ésser humà va conviure en harmonia amb la terra, rebent tots els recursos que podia necessitar. Sempre mogut pel progrés, va desenvolupar grans èxits i avenços per a la seva espècie. Va aixecar gegantines ciutats amb tot el que podia somiar, va inventar ràpids mitjans de transport i va construir grans fàbriques per proveir les seves noves necessitats.

A mesura que l'ésser humà progressava, necessitava més recursos i l'equilibri de la terra va començar a alterar-se. Alguns boscos es van convertir en deserts, els pols van començar a fondre's i l'ésser humà per primera vegada va sentir que podia perdre tot allò que havia aconseguit. Però va acabar per comprendre aquell missatge que la terra li estava enviant, i va començar a buscar noves solucions que li permetessin continuar avançant de manera sostenible, protegint el medi ambient i cuidant les persones. I així, va trobar la manera de convertir el vent i el sol en l'energia neta que necessitava per abastir-se. Va transformar les ciutats i els mitjans de transport amb solucions innovadores i eficients.

Va assegurar l'accés a l'aigua per a tothom, i va comprendre que calia l'ajuda de tothom per dissenyar un planeta millor. I així, ell, els seus fills i els fills dels seus fills van tornar a habitar la terra en harmonia.

Aquesta història comença amb el clàssic “hi havia una vegada…”. Que el seu final sigui “… i van ser feliços” depèn de nosaltres.

Comentaris