Petits dilemes: Em molesten


Petits dilemes
és un espai on reflexionar, debatre, prendre decisions, créixer i madurar plegats. Forma part del programa educatiu d'Aldeas Infantiles. Ens proposa parlar, plantejar una situació fictícia i jugar a posicionar-se, a escollir, a mostrar-se tal com som, a obrir la ment a altres possibilitats i a esforçar-nos per ser millors dia a dia. Us presentarem una situació perquè us poseu a la pell dels protagonistes. Podreu opinar espontàniament i triar una resposta. No és que hi hagi una resposta correcta, sinó moltes respostes molt humanes però amb diferents nivells de maduresa. Us posarem al final el resultat de les respostes.

Comencem amb el primer dilema:

A casa et pregunten si estàs trist i tu no saps si explicar que diversos nens et molesten a l'escola quan vas al lavabo…

Possibles respostes:

  1. Prefereixo no parlar o la cosa empitjorarà si els delato.
  2. Demanes als teus pares que et defensin ja, incondicionalment.
  3. No diré res perquè segur que al final m'accepten al grup.
  4. Els explico als meus pares què passa amb tot detall i intentant no exagerar.

Comprovem resultats:

  1. D'això res, si tanta por tens, cal actuar com més aviat millor.
  2. D'acord, sí, és el que s'espera, però cal explicar, parlar i avaluar què és el millor a fer.
  3. I cal passar patiment per això? Doncs aleshores no s'ho mereix.
  4. Això està bé, els fets primer, els sentiments després i l'acció per acabar, que és cosa de tots.

Comentaris