Transformar: Per què hem de reciclar?

 


Iniciem aquest curs tornant a recordar quines coses són importants per a TRANSFORMAR el món. La primera de la que parlarem ja la coneixeu però cal recordar-la cada dia, a cada moment. És essencial que no l'oblidem ja que en depenen els recursos del nostre planeta.

Estalviar recursos i reciclar

Al vídeo es planteja la pregunta de per què hem de reciclar. Després de veure'l. Què creus que és el més important?

El món està dominat pel consumisme i la seva existència ataca directament l'ecosistema del planeta. Un exemple són les Illes d'escombraries al mar. Si evitem el consum de begudes que s'envasen en materials no biodegradables, o reciclem aquests envasos per ser reutilitzats i evitar que arribin al mar, hi haurem contribuït.

Comentaris