Celebrar: Francesc, patró dels animals


Quins aspectes ens han cridat més l'atenció?
Francesc va optar per ser pobre i no dependre dels diners, què opinem d'aquesta decisió? 
Dues de les característiques més importants de Sant Francesc, a més de la pobresa i la humilitat, són la fraternitat (tots els éssers som criatures de Déu, també els animals, i per tant som germans) i la pregària (confiar i donar gràcies a Déu pel tot allò que ens ofereix)...
Nosaltres... en qui confiem? Les persones ens considerem germans/es d'altres éssers vius com les plantes o els animals?

Comentaris