Explicar: Nosaltres, les nenes

 

Veure els dos primers minuts. 

A la primera part del vídeo, una nena de 8 anys explica com viuen d'altres nenes a diferents països del món i com són capaces de cambiar el seu entorn. Avui que se celebra el Día internacional de la nena volem dir al món que les nenes i adolescents tenen dret a una vida segura, educada i saludable, no només durant els anys de formació, sinó també a mesura que maduren i es converteixen en dones. Si reben suport efectiu durant la infància i  l'adolescència, les nenes tenen el potencial de canviar el món.

Jesús no feia distincions, nosaltres tampoc n’hauríem de fer. Nens i nenes, homes i dones tenim els mateixos drets i les mateixes obligacions. Jesús, gràcies per estimar-nos a tots per un igual. 


Comentaris