Emocionar-se: Sentir compassió


La compassió és la pena que ens provoca la desgràcia dels altres. Significa literalment "patir junts" i suposa la percepció i comprensió del patiment de l'altre, i el desig d'alleujar o fins i tot eliminar completament aquest patiment.
Podem sentir compassió fins i tot quan no coneixem la persona que està patint. Això ho vivim sovint quan veiem una desgràcia a la televisió, sense conèixer la persona a qui li està passant. I davant de catàstrofes que afecten gran nombre de persones, com ara terratrèmols o inundacions, sentim ganes d'ajudar. Hi ha qui col·labora econòmicament i hi ha qui es presenta voluntari per prestar ajuda humanitària.
També sentim compassió quan ens entristeix que els altres no estan bé o no són feliços.

Has sentit mai una emoció semblant?

Comentaris