Celebrar: Pare Nostre de la Pau


Pare nostre de la PAU, Pare de tots, que estàs en el cel:
Sigui santificat el teu nom.
Vingui a nosaltres el teu regne.
vingui la teva pau a nosaltres,
vingui la pau a fer-nos persones de diàleg i de compassió.
Faci's la teva voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
Perquè la teva voluntat és que tots siguem estimats,
que a ningú se li arrabassi la dignitat.
El nostre pa de cada dia, dóna'ns, Senyor, el dia d'avui.
Ajuda’ns a saber compartir el nostre pa, el nostre temps, la nostra companyia
perquè tots puguem assaborir la fraternitat.
I perdona les nostres culpes,
perdona les nostres febleses quan ens enfadem més del compte,
quan volem tenir raó per sobre de les persones,
quan estimem més el nostre èxit que la justícia.
Perdona’ns, Tu, Senyor,
així com nosaltres perdonem els que algun cop ens ofenen.
I no permetis que nosaltres caiguem en la temptació de sentir-nos més
importants,
de creure que tenim tota la veritat.
No permetis que caiguem en la temptació
de valorar més el tenir coses que el ser persona;
deslliura’ns, Senyor, de qualsevol mal.
Guarda’ns, Senyor de tot mal i fes-nos defensors compromesos de la PAU
Amen.

Comentaris