Celebrar: Dia Mundial de la Natura

 


Cada 3 de març se celebra el Dia Mundial de la Natura o el Dia de la Vida Silvestre. Declarat per l'ONU, aquest dia pretén conscienciar sobre el valor de la natura i tot allò que en forma part, així com també dels problemes actuals que l'afecten.

Senyor, gràcies per la vida i per la natura, per haver-me donat la capacitat per a disfrutar de tot el que m’envolta i sensibilitat per a viure en pau i harmonia amb la naturalesa i les persones.

Comentaris