Celebrar: Sant Lluís Maria de Montfort

 


Jesús, tu ens estimes un a un,
i a tots en comunitat;
no t’importa què hi diguin els altres,
i el teu amor et porta sempre a l’acció.
És per això que et fem confiança:
Ja no tenim por d’acollir sigui qui sigui:
tu acompanyes la nostra vida feta missió.
Per això, amb tu i amb Sant Lluís Maria, li volem dir al Pare:

Pare Nostre, que esteu en el cel:
sigui santificat vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre Regne;
faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui;
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Comentaris