Emocionar-se: Esperar


Esperar és deixar que passi el temps fins que sigui el moment apropiat per fer allò que vols fer, o perquè passi un succés determinat.

Segurament és una paraula que has sentit moltes vegades. Per exemple: «Espera abans d'agafar una galeta, que encara estan calentes». I, és clar, ens cremem. Perquè ens és difícil esperar. T'adones de com és de difícil, de vegades, no fer res? Com quan ets en una cua molt llarga, esperant l'autobús.

Què fer quan no has de fer res?

Estar esperant una cosa que no depèn de nosaltres pot fer que ens impacientem, i ens costi controlar-nos. Especialment, si tenim gana, com en un restaurant. Quins minuts més llargs! El millor és buscar distraccions perquè el temps sembli passar més ràpid.

Quan et resulta més difícil esperar?

Comentaris